กลเม็ดจับสัตว์น้ำ
กลเม็ดจับสัตว์น้ำ

แชร์
picture
แชร์

ISBN : 9786167125060

ชื่อชุด : ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม

ชื่อผู้แต่ง : วีระ เทพกรณ์

ฉบับ : อื่นๆ

รายละเอียดสินค้า

ภูมิปัญญาบรรพบุรุษในท้องถิ่น ทุกท้องถิ่นจะมีจุดประสงค์ในการจับสัตว์น้ำคล้ายๆ กัน คือการจับสัตว์น้ำด้วยเครื่องมือที่ทำจากวัสดุท้องถิ่น และจะจับเฉพาะสัตว์น้ำที่ได้ขนาดตามต้องการเท่านั้น ในบางพื้นที่ยังคงอนุรักษ์วิธีจับสัตว์น้ำแบบเดิม เพราะถือว่าเป็นภูมิปัญญาล้ำค่าที่ปราศจากพิษภัยต่อสิ่งแวดล้อม และช่วยถนอมทรัพยากรสัตว์น้ำอีกด้วย หากศึกษาเครื่องมือจับสัตว์น้ำ ภูมิปัญญาของบรรพบุรุษไทย จะพบว่ามีความยอดเยี่ยมมาก นอกจากจะกลมกลืนกับธรรมชาติแล้ว ยังซ่อนกลเม็ดไว้อีกหลายประการ ซึ่งล้วนมีประโยชน์อย่างยิ่ง จึงได้คัดสรรเครื่องมือบางชนิดมาให้ศึกษารายละเอียดกลเม็ดภูมิปัญญาไทย และร่วมช่วยกันฟื้นฟูให้อยู่คู่กับท้องถิ่นเมืองไทยสืบ

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

อัปโหลดไฟล์ “บัตรประจำตัวข้าราชการครู” หรือ    “ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู” เพื่อยืนยันตัวตน

“รองรับเฉพาะไฟล์นามสกุล JPG, PNG, PDF ขนาดไม่เกิน 20MB