น้ำตาลมะพร้าว
น้ำตาลมะพร้าว

แชร์
picture
แชร์

ISBN : 9786167125077

ชื่อชุด : ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม

ชื่อผู้แต่ง : วีระ เทพกรณ์

ฉบับ : อื่นๆ

รายละเอียดสินค้า

คนไทยรู้จักใช้น้ำตาลมะพร้าวในการประกอบอาหารหวานคาวมาเป็นเวลานานแล้ว เพราะน้ำตาลมะพร้าวเป็นน้ำตาลที่มีความหวานกลมกล่อมเหมาะกับอาหารไทยมากกว่าน้ำตาลอื่น ช่วยเพิ่มรสชาติของอาหารให้อร่อยถูกปากคนไทย เป็นน้ำตาลธรรมชาติให้มีความหวาน หอม อย่างที่น้ำตาลชนิดอื่นมีคุณสมบัติสู้ไม่ได้อาชีพการทำน้ำตาลมะพร้าวเป็นอาชีพที่เกิดจากภูมิปัญญาไทย ซึ่งนับวันจะถูกกลืนหายไปกับยุคสมัยของกาลเวลา หนังสือเล่มนี้จึงมุ่งหวังเผยแพร่เทคนิคและความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการทำน้ำตาลมะพร้าวที่บรรพชนได้ถ่ายทอดไว้ อนุรักษ์มรดกทางปัญญา เอาไว้ให้อยู่คู่บ้านเมืองตราบนานเท่านาน

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

อัปโหลดไฟล์ “บัตรประจำตัวข้าราชการครู” หรือ    “ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู” เพื่อยืนยันตัวตน

“รองรับเฉพาะไฟล์นามสกุล JPG, PNG, PDF ขนาดไม่เกิน 20MB