ปลาทู
ปลาทู

แชร์
picture
แชร์

ISBN : 9786167125084

ชื่อชุด : ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม

ชื่อผู้แต่ง : วีระ เทพกรณ์

ฉบับ : อื่นๆ

รายละเอียดสินค้า

ปลาทู เป็นปลาที่อยู่คู่กับวิถีชีวิตของคนไทยมานานนับร้อยๆ ปี วลีที่ว่า “น้ำพริกปลาทู” จึงเปรียบเสมือนเอกลักษณ์ทางด้านอาหารของคนไทย มาตั้งแต่อดีตจนกระทั่งทุกวันนี้ ในอดีตคนไทยมีปลาทูกินอย่างเหลือเฟือ ทำการถนอมอาหาร ทำเป็นปลาทูเค็มส่งไปจำหน่ายยังประเทศเพื่อนบ้าน คนไทยรู้จักการจับปลาทูและกินปลาทูเป็นอย่างดี แต่มีน้อยคนที่จะศึกษาชีวิตของปลาทู เพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรปลาทูให้มีอยู่อย่างยั่งยืนในอ่าวไทย

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

อัปโหลดไฟล์ “บัตรประจำตัวข้าราชการครู” หรือ    “ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู” เพื่อยืนยันตัวตน

“รองรับเฉพาะไฟล์นามสกุล JPG, PNG, PDF ขนาดไม่เกิน 20MB