การใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นในการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอน
แชร์

การใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นในการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

ISBN : 9786168090015

ชื่อชุด : ชุด พัฒนาทักษะวิชาชีพครู

ชื่อผู้แต่ง : สสวท.

ฉบับ : อื่นๆ

รายละเอียดสินค้า

หนังสือพัฒนาทักษะวิชาชีพครู เพื่อให้มีมาตรฐานทัดเทียมกับนานาชาติ เรื่องการใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นในการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์'- คู่มือเพื่อพัฒนาทักษะวิชาชีพครู คณิตศาสตร์-วิทยาศาตร์'- เติมเต็มศักยภาพด้วยเนื้อหาวิชาการที่อ่านง่าย'- เพิ่มทักษะการสอนและแนวทางการออกข้อสอบ

สินค้าที่เกี่ยวข้อง