การออกแบบการใช้ซ้ำ
ดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอน
แชร์

การออกแบบการใช้ซ้ำ

ISBN : 9786168090251

ชื่อชุด : ชุด Invent It โครงงานส่งเสริมกิจกรรม STEM

ชื่อผู้แต่ง : Tammy Enz

ฉบับ : อื่นๆ

รายละเอียดสินค้า

สนุกกับกิจกรรมสร้างสรรค์นวัตกรรม และการแก้ปัญหาในชีวิตประจำวันโดยใช้วัสดุใกล้ตัวและกระบวนการเรียนรู้แบบ STEM Education เน้นพัฒนาทักษะการคิดเพื่อสร้างสรรค์และแก้ไขปัญหาด้วยการลงมือปฏิบัติผ่านโครงงานส่งเสริมกิจกรรม STEM โดยนำความรู้ทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ มาบูรณาการเข้ากัน ด้วยกระบวนการทางวิศวกรรมศาสตร์ เพื่อให้ได้เทคโนโลยี หรือสิ่งประดิษฐ์ใหม่ขึ้นมา อาทิ ตู้เย็นส่วนตัว, หุ่นแมลงแปลงร่าง, หนังสือซ่อนทรัพย์, เสื้อวสันต์หรรษา ตามหลักการพัฒนาทักษะการเรียนรู้และสร้างนวัตกรรม ควบคู่ไปกับทักษะการเรียนรู้แห่งศตวรรษที่ 21

สินค้าที่เกี่ยวข้อง