ชุด กิจกรรมพัฒนาทักษะการคิดแบบ STEM ป.4 - ป.6 (สื่อประจำห้องเรียน)
ดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอน
แชร์

ชุด กิจกรรมพัฒนาทักษะการคิดแบบ STEM ป.4 - ป.6 (สื่อประจำห้องเรียน)

ชื่อชุด : ชุด กิจกรรมพัฒนาทักษะการคิดแบบ STEM ป.4 - ป.6

ชื่อผู้แต่ง : อักษร อินสไปร์

ฉบับ : อื่นๆ

รายละเอียดสินค้า

ฝึกการแก้ไขปัญหาในชีวิตประจำวันด้วยทักษะการคิดแบบ STEM สร้างเสริมประสบการณ์ ทักษะชีวิต ความคิดสร้างสรรค์ และทัศนคติที่ดีต่อการเรียน STEM เป็นแบบฝึกพร้อมเนื้อหาส่งเสริมความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ทบทวนความรู้เดิม พร้อมทดสอบความรู้เดิมเป็นขั้นเป็นตอน เสริมทักษะการคิดแก้ปัญหาโดยนำความรู้เดิมมาผสานกับการออกแบบทางวิศวกรรม โดยได้ชิ้นงานใหม่เพื่อตอบโจทย์ปัญหา เรียนรู้และประเมินทักษะตนเองด้วยการ์ดทักษะทางการเรียนรู้

สินค้าที่เกี่ยวข้อง