แบบฝึกหัด รายวิชาพื้นฐาน วิทยาการคำนวณ ป.2
ดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอน
พรีวิว
แชร์

แบบฝึกหัด รายวิชาพื้นฐาน วิทยาการคำนวณ ป.2

ชื่อผู้แต่ง : ทีมวิชาการ อจท.

ฉบับ : จัดพิมพ์เอง

รายละเอียดสินค้า

แบบฝึกหัด รายวิชาพื้นฐาน วิทยาการคำนวณ ระดับชั้น ป.2 ฉบับประกันคุณภาพ ตรงตามหลักสูตรแกนกลาง '51 (ฉบับปรับปรุง '60) แบบฝึกหัดที่สอดคล้องกับหนังสือเรียนทุกหน่วย ฝึกให้ผู้เรียนได้เรียนรู้แนวคิดการประยุกต์ใช้แนวคิดเชิงคำนวณ (Computational Thinking) ในการแก้ปัญหา สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ IT ในการแก้ปัญหาในชีวิตประจำวันอย่างปลอดภัยและสร้างสรรค์ เน้นการเรียนรู้แบบ Active Learning ภายในเล่มมีกิจกรรมให้นักเรียนตรวจสอบความรู้ความเข้าใจได้ด้วยตนเอง มีตารางบันทึกคะแนนประจำหน่วยเพื่อประเมินผลความรู้ความเข้าใจตามมาตรฐานการเรียนรู้ และตัวชี้วัด

สินค้าที่เกี่ยวข้อง