Twig HOME ACCOUNT 6 months
Twig HOME ACCOUNT 6 months

แชร์
picture
แชร์

ชื่อชุด : Twig

ชื่อผู้แต่ง : Twig-World Co., Ltd.

ฉบับ : อื่นๆ

รายละเอียดสินค้า

สื่อการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ ในรูปแบบสารคดีสั้นที่มาพร้อมกับสื่อประกอบการเรียนการสอนอื่นๆ ที่ครบครัน
เนื้อหาตรงตามหลักสูตรแกนกลาง'51 (ฉบับปรับปรุง'60)โดยใช้งานผ่านระบบอินเทอร์เนตบนเว็บไซต์www.twig-aksorn.com

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

อัปโหลดไฟล์ “บัตรประจำตัวข้าราชการครู” หรือ    “ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู” เพื่อยืนยันตัวตน

“รองรับเฉพาะไฟล์นามสกุล JPG, PNG, PDF ขนาดไม่เกิน 20MB