ทักษะการคิด สังคมศึกษา ม.2
ทักษะการคิด สังคมศึกษา ม.2

พรีวิว
แชร์
พรีวิว
แชร์

ชื่อชุด : HOTS Social

ชื่อผู้แต่ง : ปรางฤทัย ใจสุทธิ

ฉบับ : อื่นๆ

รายละเอียดสินค้า

แบบฝึกทักษะการคิดสังคมศึกษาฯ เสริมสร้างทักษะการคิดขั้นสูงผ่านกระบวนการคิดที่หลากหลายจากสถานการณ์ต่างๆ ที่เพิ่มความท้าทายมากขึ้น เพื่อวางแผนการดำเนินชีวิตให้เหมาะสมกับสภาพสังคมในปัจจุบัน

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

อัปโหลดไฟล์ “บัตรประจำตัวข้าราชการครู” หรือ    “ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู” เพื่อยืนยันตัวตน

“รองรับเฉพาะไฟล์นามสกุล JPG, PNG, PDF ขนาดไม่เกิน 20MB