ชุด แบบฝึกฐานกรณ์สอนอ่าน 2 (3 เล่ม)
ชุด แบบฝึกฐานกรณ์สอนอ่าน 2 (3 เล่ม)

แชร์
แชร์

ชื่อชุด : แบบฝึกฐานกรณ์สอนอ่าน 2

ชื่อผู้แต่ง : ดร.ดารณี ศักดิ์ศิริผล

ฉบับ : อื่นๆ

รายละเอียดสินค้า

แบบฝึกอ่านที่พัฒนาจากงานวิจัยนวัตกรรมสำหรับสอนเด็กที่อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ โดยใช้เทคนิคสีนำสายตา และสัญลักษณ์ต่างๆ เพื่อให้เด็กที่มีภาวะบกพร่องทางการเรียนรู้ (LD) สามารถพัฒนาทักษะการอ่านได้ ชุด แบบฝึกฐานกรณ์สอนอ่าน 2 เนื้อหาประกอบด้วยเรื่องสั้นมาตรา ก กา
มาตราตัวสะกด คำควบกล้ำและอักษรนำ สำหรับฝึกอ่านเป็นเรื่องราว

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

อัปโหลดไฟล์ “บัตรประจำตัวข้าราชการครู” หรือ    “ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู” เพื่อยืนยันตัวตน

“รองรับเฉพาะไฟล์นามสกุล JPG, PNG, PDF ขนาดไม่เกิน 20MB