เมล็ดพืชจอมตะกละ
เมล็ดพืชจอมตะกละ

แชร์
picture
แชร์

ISBN : 9786168090312

ชื่อชุด : พลังคิด นักวิทย์น้อย

ชื่อผู้แต่ง : Yae Jong-Hwa ผู้แปล พีริยา พงษ์สาริกัน

ฉบับ : อื่นๆ

รายละเอียดสินค้า

ให้ความรู้เรื่องการเจริญเติบโตของเมล็ดพืช การเจริญเติบโตของเมล็ดถั่ว เมล็ดถั่วประเภทต่างๆ ประโยชน์ของเมล็ดถั่ว อาหารที่ทำจากถั่ว เน้นกระตุ้นพลังแห่งความคิดซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการเป็นนักวิทยาศาสตร์ในอนาคตให้แก่หนูน้อย แบ่งเป็น 2 ส่วน
1. นิทาน=กระตุ้นจินตนาการและกระตุ้นความคิด
2. ความรู้=กระตุ้นความอยากรู้อยากเห็นและเชื่อมโยงองค์ความรู้เดิมของเด็กเข้ากับความรู้วิทยาศาสตร์ที่นำเสนอ

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

อัปโหลดไฟล์ “บัตรประจำตัวข้าราชการครู” หรือ    “ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู” เพื่อยืนยันตัวตน

“รองรับเฉพาะไฟล์นามสกุล JPG, PNG, PDF ขนาดไม่เกิน 20MB