ชุด หนังสือและแบบฝึก "ชีวิตดีตามรอยพ่อ...เรื่องเล่าจากนักเรียนทุน"
ชุด หนังสือและแบบฝึก "ชีวิตดีตามรอยพ่อ...เรื่องเล่าจากนักเรียนทุน"

แชร์
แชร์

ชื่อชุด : ชีวิตดีงามตามคำพ่อสอน

ชื่อผู้แต่ง : อักษร อินสไปร์

ฉบับ : อื่นๆ

รายละเอียดสินค้า

หนังสือถ่ายทอดเรื่องราวของอดีตนักเรียนทุนเล่าเรียนหลวงและทุนอานันทมหิดล ที่น้อมนำพระบรมราโชวาทและพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาปรับใช้จนประสบความสำเร็จในปัจจุบัน มุ่งเน้นให้เด็กๆ สามารถนำพระบรมราโชวาทและพระราชดำรัสไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

อัปโหลดไฟล์ “บัตรประจำตัวข้าราชการครู” หรือ    “ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู” เพื่อยืนยันตัวตน

“รองรับเฉพาะไฟล์นามสกุล JPG, PNG, PDF ขนาดไม่เกิน 20MB