ชุดประเมินและพัฒนาทักษะ อ่านเก่ง เขียนดี 1-14
ชุดประเมินและพัฒนาทักษะ อ่านเก่ง เขียนดี 1-14

แชร์
แชร์

ISBN : 0

ชื่อชุด : ชุดประเมินและพัฒนาทักษะ อ่านเก่ง เขียนดี

ชื่อผู้แต่ง : รศ.ดร.ดารณี ศักดิ์ศิริผล และคณะ

ฉบับ : จัดพิมพ์เอง

รายละเอียดสินค้า

ชุดประเมินและพัฒนาทักษะอ่านเก่งเขียนดี (1 ชุด มี 14 เล่ม) เหมาะสำหรับประถมศึกษาปีที่ 1-6 และผู้ที่ต้องการปรับพื้นฐานการอ่านการเขียน เรียนรู้เป็นขั้นตอนด้วยเทคนิคที่มีประสิทธิภาพ ที่ช่วยในการแก้ไขปัญหา และส่งเสริมทักษะการอ่านและการเขียน เช่น เทคนิคการใช้สีและสัญลักษณ์ เป็นสื่อนำสายตา เทคนิคการตอบคำถาม 5W1H มีแบบประเมินก่อนและหลังการฝึก พร้อมกับคู่มือการเลือกใช้สื่อ และแนวทางการพัฒนาเด็กให้กับผู้สอน เพื่อเข้าใจปัญหาและพัฒนาการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ เรียนรู้อย่างมีความหมายผ่านกิจกรรมและแบบฝึกที่หลากหลาย เรียนรู้ผ่านกิจกรรมศิลปะที่สร้างสรรค์ เรียงลำดับการฝึกจากง่ายไปยาก และฝึกตามปัญหาโดยตรง

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

อัปโหลดไฟล์ “บัตรประจำตัวข้าราชการครู” หรือ    “ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู” เพื่อยืนยันตัวตน

“รองรับเฉพาะไฟล์นามสกุล JPG, PNG, PDF ขนาดไม่เกิน 20MB