คู่มือการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ CT in Action
คู่มือการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ CT in Action

แชร์
แชร์

ISBN : 0

ชื่อผู้แต่ง : บริษัท อักษร เนกซ์ จำกัด

ฉบับ : จัดพิมพ์เอง

รายละเอียดสินค้า

คู่มือการจัดการเรียนรู้  CT in Action
1.เรียนรู้ทักษะการคิดเชิงคำนวณ (Computational Thinking) ผ่านหลากหลายเกม 
2.ออกแบบการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดตามสาระเทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ)
3. ออกแบบการจัดการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

อัปโหลดไฟล์ “บัตรประจำตัวข้าราชการครู” หรือ    “ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู” เพื่อยืนยันตัวตน

“รองรับเฉพาะไฟล์นามสกุล JPG, PNG, PDF ขนาดไม่เกิน 20MB