นิทานรู้คิดรู้ธรรม : เล่ม 1 บทเรียนจากกุ้งฝอย
นิทานรู้คิดรู้ธรรม : เล่ม 1 บทเรียนจากกุ้งฝอย

แชร์
แชร์

ISBN : 8859281715262

ชื่อชุด : นิทานรู้คิดรู้ธรรม

ชื่อผู้แต่ง : ศาสตราจารย์ อัจฉรา ชีวพันธ์ และคณะ

รายละเอียดสินค้า

หนังสือนิทานที่สอนเกี่ยวกับคุณธรรมที่เรียนรู้ผ่านนิทานคำคล้องจอง เพลิดเพลินกับการฟัง สนุกสนานกับการอ่าน ให้ข้อคิดและคุณธรรม เสริมกิจกรรมหลังการอ่าน

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

อัปโหลดไฟล์ “บัตรประจำตัวข้าราชการครู” หรือ    “ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู” เพื่อยืนยันตัวตน

“รองรับเฉพาะไฟล์นามสกุล JPG, PNG, PDF ขนาดไม่เกิน 20MB