นิทานรู้คิดรู้ธรรม : เล่ม 1 บทเรียนจากกุ้งฝอย
ดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอน
แชร์

นิทานรู้คิดรู้ธรรม : เล่ม 1 บทเรียนจากกุ้งฝอย

ISBN : 8859281715262

ชื่อชุด : นิทานรู้คิดรู้ธรรม

ชื่อผู้แต่ง : ศาสตราจารย์ อัจฉรา ชีวพันธ์ และคณะ

รายละเอียดสินค้า

หนังสือนิทานที่สอนเกี่ยวกับคุณธรรมที่เรียนรู้ผ่านนิทานคำคล้องจอง เพลิดเพลินกับการฟัง สนุกสนานกับการอ่าน ให้ข้อคิดและคุณธรรม เสริมกิจกรรมหลังการอ่าน

สินค้าที่เกี่ยวข้อง