บอร์ดเกมการศึกษา Code-to-Learn
บอร์ดเกมการศึกษา Code-to-Learn

แชร์
แชร์

ชื่อชุด : บอร์ดเกมการศึกษา Code-to-Learn

ฉบับ : จัดพิมพ์เอง

รายละเอียดสินค้า

กิจกรรมการเรียนรู้แบบ Unplugged Coding ในรูปแบบบอร์ดเกม ให้เด็กได้เรียนรู้เชื่อมโยงแนวคิดการโค้ดผ่าน Game-based Learning GBL แปลงแนวคิดนามธรรมของโค้ดดิ้งให้เป็นรูปธรรมจับต้องได้ สนุกสนาน เข้าใจงาน เป็นสะพานเชื่องโยงความรู้ไปสู่การเรียนโค้ดดิ้งที่สูงขึ้น

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

อัปโหลดไฟล์ “บัตรประจำตัวข้าราชการครู” หรือ    “ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู” เพื่อยืนยันตัวตน

“รองรับเฉพาะไฟล์นามสกุล JPG, PNG, PDF ขนาดไม่เกิน 20MB