LD การเรียนที่แตกต่าง
LD การเรียนที่แตกต่าง

แชร์
แชร์

ISBN : 9786168276037

ชื่อผู้แต่ง : รศ.ดร.ดารณี ศักดิ์ศิริผล

รายละเอียดสินค้า

เข้าใจการเรียนรู้ที่แตกต่างของบุคคลที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ที่สามารถพัฒนา และประสบความสำเร็จในการประกอบอาชีพตามที่ตนเองสนใจ หากได้รับโอกาสในการช่วยเหลือที่ถูกวิธี

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

อัปโหลดไฟล์ “บัตรประจำตัวข้าราชการครู” หรือ    “ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู” เพื่อยืนยันตัวตน

“รองรับเฉพาะไฟล์นามสกุล JPG, PNG, PDF ขนาดไม่เกิน 20MB