การเรียนรวม INCLUSIVE EDUCATION
ดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอน
พรีวิว
แชร์

การเรียนรวม INCLUSIVE EDUCATION

ISBN : 9786168276051

ชื่อผู้แต่ง : รศ.ดร.ดารณี ศักดิ์ศิริผล

ฉบับ : จัดพิมพ์เอง

รายละเอียดสินค้า

แนวทางการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย เพราะเราเชื่อว่า "เด็กทุกคนสามารถเรียนรู้ได้" หากได้รับการสอนที่มีประสิทธิภาพและได้รับการสนับสนุนทรัพยากรการเรียนรู้อย่างเหมาะสม การจัดการศึกษาแบบเรียนรวมเป็นแนวคิดให้ความสำคัญกับโอกาส ความเท่าเทียม ทั่วถึง สิทธิมนุษยชน ความยุติธรรมทางสังคม เป็นการจัดการศึกษาเพื่อทุก Education for All

สินค้าที่เกี่ยวข้อง