การเรียนรวม INCLUSIVE EDUCATION
การเรียนรวม INCLUSIVE EDUCATION

พรีวิว
แชร์
พรีวิว
แชร์

ISBN : 9786168276051

ชื่อผู้แต่ง : รศ.ดร.ดารณี ศักดิ์ศิริผล

ฉบับ : จัดพิมพ์เอง

รายละเอียดสินค้า

แนวทางการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย เพราะเราเชื่อว่า "เด็กทุกคนสามารถเรียนรู้ได้" หากได้รับการสอนที่มีประสิทธิภาพและได้รับการสนับสนุนทรัพยากรการเรียนรู้อย่างเหมาะสม การจัดการศึกษาแบบเรียนรวมเป็นแนวคิดให้ความสำคัญกับโอกาส ความเท่าเทียม ทั่วถึง สิทธิมนุษยชน ความยุติธรรมทางสังคม เป็นการจัดการศึกษาเพื่อทุก Education for All

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

อัปโหลดไฟล์ “บัตรประจำตัวข้าราชการครู” หรือ    “ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู” เพื่อยืนยันตัวตน

“รองรับเฉพาะไฟล์นามสกุล JPG, PNG, PDF ขนาดไม่เกิน 20MB