หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน NEW ACCESS ม.3
ดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอน
พรีวิว
แชร์

หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน NEW ACCESS ม.3

ISBN : 9786162039676

ชื่อชุด : หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน NEW ACCESS

ชื่อผู้แต่ง : Virginia-Jenny

ฉบับ : ฉบับประกัน

รายละเอียดสินค้า

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ภาษาอังกฤษ NEW ACCESS ระดับชั้น ม.3 ฉบับประกันฯ ปรับปรุงเนื้อหาใหม่ล่าสุด สอดคล้องกับสถานการณ์ และบริบทปัจจุบัน เน้นกิจกรรม Active Learning เพื่อพัฒนาสมรรถนะผู้เรียน โดยใช้แนวทางการสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร CLT ตรงตามกรอบ CEFR มีกิจกรรมที่หลากหลาย สามารถนำไปบูรณาการเชื่อมโยงกับสาระอื่นได้ง่าย มาพร้อม QR Code ในเล่มที่ช่วยฝึกทั้งการฟัง และพูด จากเสียงเจ้าของภาษา

หลักสูตร : แกนกลาง '51

สินค้าที่เกี่ยวข้อง