หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน ACTION 3 ม.3
หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน ACTION 3 ม.3

สื่อประกอบการสอน
สื่อฯ เต็มเล่ม
พรีวิว
แชร์
สื่อประกอบการสอน
สื่อฯ เต็มเล่ม
พรีวิว
แชร์

ISBN : 9786162039676

ชื่อชุด : หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน ACTION

ชื่อผู้แต่ง : Virginia-Jenny

ฉบับ : ฉบับประกัน

รายละเอียดสินค้า

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ACTION ระดับชั้น ม.3 ฉบับประกัน ตรงตามหลักสูตรแกนกลาง '51 เน้นกิจกรรม Active Learning เพื่อพัฒนาสมรรถนะผู้เรียน มีกิจกรรมที่หลากหลาย สามารถนำไปบูรณาการเชื่อมโยง กับกลุ่มสาระอื่นได้ง่าย มาพร้อม QR Code ในเล่มที่ช่วยฝึกทั้งการฟัง และพูด จากเสียงเจ้าของภาษา

หลักสูตร : แกนกลาง '51

สื่อดิจิทัล
สื่อประกอบการสอน

[ดาวน์โหลดฟรี (ยื่นบัตรครู)]

[เฉพาะลูกค้าอักษร]

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

กลับสู่หน้ารายการสินค้า
อัปโหลดไฟล์ “บัตรประจำตัวข้าราชการครู” หรือ    “ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู” เพื่อยืนยันตัวตน

“รองรับเฉพาะไฟล์นามสกุล JPG, PNG, PDF ขนาดไม่เกิน 20MB