หนังสือเรียนรายวิชาเพิ่มเติม UPSKILL ม.1
หนังสือเรียนรายวิชาเพิ่มเติม UPSKILL ม.1

สื่อประกอบการสอน
สื่อฯ เต็มเล่ม
พรีวิว
แชร์
สื่อประกอบการสอน
สื่อฯ เต็มเล่ม
พรีวิว
แชร์

ISBN : 8858649149299

ชื่อชุด : หนัังสือเรียนรายวิชาเพิ่มเติม UPSKILL

ชื่อผู้แต่ง : Niels Jeffreys

ฉบับ : ฉบับประกัน

รายละเอียดสินค้า

หนังสือเรียน รายวิชาเพิ่มเติม UPSKILL ระดับชั้น ม.1 สำหรับวิชา Reading&Writing เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านและเขียนอย่างเป็นขั้นตอน Pre-While-Post ด้วยบทอ่านและแบบฝึกหัดที่หลากหลาย ตรงตามมาตรฐาน CEFR พร้อมกิจกรรม Project และ Application กระตุ้นทักษะการเรียนรู้ ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์

หลักสูตร : แกนกลาง '51

สื่อประกอบการสอน

[ดาวน์โหลดฟรี]

[ดาวน์โหลดฟรี (ยื่นบัตรครู)]

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

กลับสู่หน้ารายการสินค้า
อัปโหลดไฟล์ “บัตรประจำตัวข้าราชการครู” หรือ    “ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู” เพื่อยืนยันตัวตน

“รองรับเฉพาะไฟล์นามสกุล JPG, PNG, PDF ขนาดไม่เกิน 20MB