แบบฝึกเตรียมความพร้อมทางการเรียนรู้: เล่ม 4 กิจกรรมสหสัมพันธ์ จำนวน ตัวเลขและการเปรียบเทียบ
ดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอน
แชร์

แบบฝึกเตรียมความพร้อมทางการเรียนรู้: เล่ม 4 กิจกรรมสหสัมพันธ์ จำนวน ตัวเลขและการเปรียบเทียบ

ISBN : 0

ชื่อชุด : แบบฝึกเตรียมความพร้อมทางการเรียนรู้

ชื่อผู้แต่ง : รศ.ดร.ดารณี ศักดิ์ศิริผล

ฉบับ : จัดพิมพ์เอง

รายละเอียดสินค้า

ชุดสื่อส่งเสริมทักษะเพื่อเตรียทความพร้อมทางการเรียนรู้ทั้ง 8 ด้าน สำหรับเด็กปฐมวัยด้วยกิจกรรมแบบฝึกที่สนุกสนาน สามารถประเมินเพื่อคัดกรองก่อนฝึกเสริมทักษะการเรียนรู้ที่จำเป็นต่อผู้ที่มีความเสี่ยงทางการเรียนรู้ LD คุณสมบัติสอดคล้องบัญชี ข รหัส BE1173 , BE1778