ชุดสื่อเกมเตรียมความพร้อม เกมเตรียมความพร้อม 2
ดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอน
แชร์

ชุดสื่อเกมเตรียมความพร้อม เกมเตรียมความพร้อม 2

ISBN : 0

ชื่อชุด : ชุดเกมการสอนที่เสริมสร้างศักยภาพการเรียนรู้

ชื่อผู้แต่ง : รศ.ดร.ดารณี ศักดิ์ศิริผล

ฉบับ : จัดพิมพ์เอง

รายละเอียดสินค้า

สื่อพัฒนาพื้นฐานด้านการอ่าน การเขียน และคณิตสาตร์ สอดคล้องกับทักษะทางการเรียนรู้ 8 ด้าน พัฒนาและเสริมสร้างทักษะการเรีนรู้ผ่านกิจกรรมเกมการศึกษาเพื่อเพิ่มศักยภาพของผู้เรียนและเตรียมความพร้อมสู่ประถมศึกษา