ชุดสื่อเกมการอ่านการเขียนระดับประถมศึกษา อ่านเรียนเขียนคล่อง
ดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอน
แชร์

ชุดสื่อเกมการอ่านการเขียนระดับประถมศึกษา อ่านเรียนเขียนคล่อง

ISBN : 0

ชื่อชุด : ชุดเกมการสอนที่เสริมสร้างศักยภาพการเรียนรู้

ชื่อผู้แต่ง : รศ.ดร.ดารณี ศักดิ์ศิริผล

ฉบับ : จัดพิมพ์เอง

รายละเอียดสินค้า

สื่อพัฒนาทักษะทางภาษาด้านการอ่านการเขียน เพื่อปูพื้นฐานความรู้ และทักษะให้เด็กพร้อมต่อการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น เรียนรู้และฝึกทักษะการประสมคำ พร้อมฝึกอ่านและเข้าใจความหมายได้อย่างถูกต้อง