หนังสือกิจกรรม micro:bit in Action - Basic Updated Version
ดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอน
แชร์

หนังสือกิจกรรม micro:bit in Action - Basic Updated Version

ISBN : 0

ชื่อชุด : micro:bit in Action

ชื่อผู้แต่ง : บริษัท อักษร เนกซ์ จำกัด

ฉบับ : จัดพิมพ์เอง

รายละเอียดสินค้า

ปูพื้นฐานการเขียนโปรแกรมผ่านบอร์ด micro:bit บอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ที่สามารถสั่งงานได้ด้วยการเขียนโปรแกรมแบบ Block-based Programming

สินค้าที่เกี่ยวข้อง