หนังสือกิจกรรม micro:bit in Action - Advanced Updated Version
ดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอน
แชร์

หนังสือกิจกรรม micro:bit in Action - Advanced Updated Version

ISBN : 0

ชื่อชุด : micro:bit in Action

ชื่อผู้แต่ง : บริษัท อักษร เนกซ์ จำกัด

ฉบับ : จัดพิมพ์เอง

รายละเอียดสินค้า

เรียนรู้การเขียนโปรแกรมสำหรับควบคุมและใช้งานบอร์ด micro:bit เพื่อเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ภายนอกและเป็นพื้นฐานในการสร้างสรรค์โครงงาน

สินค้าที่เกี่ยวข้อง