แบบฝึกเสริมสมรรถนะคณิตศาสตร์ MATHS POWER+ Challenge ป.4
แบบฝึกเสริมสมรรถนะคณิตศาสตร์ MATHS POWER+ Challenge ป.4

แชร์
แชร์

ชื่อชุด : MATHS POWER+

ชื่อผู้แต่ง : บริษัท อักษร อินสไปร์ จำกัด

ฉบับ : จัดพิมพ์เอง

รายละเอียดสินค้า

แบบฝึกเสริมบทเรียน ตรงตามหลักสูตรแกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) ด้วยโจทย์แนวคิด Singapore Maths แบ่งชุดสอดคล้องกับหน่วยการเรียนรู้ในหนังสือเรียน มีเฉลยละเอียดเข้าใจง่ายทุกข้อ ชี้วัดได้ด้วยโจทย์ติดดาวไต่ระดับความยาก เพื่อช่วยเพิ่มผลสัมฤทธิ์การเรียนคณิตศาสตร์ เหมาะสำหรับทบทวนด้วยตนเองเพื่อปูพื้นฐานทักษะการคิดคำนวณระดับท้าทาย

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

อัปโหลดไฟล์ “บัตรประจำตัวข้าราชการครู” หรือ    “ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู” เพื่อยืนยันตัวตน

“รองรับเฉพาะไฟล์นามสกุล JPG, PNG, PDF ขนาดไม่เกิน 20MB