แบบฝึกคำศัพท์ต้องรู้ ภาษาอังกฤษ เล่ม 6
แบบฝึกคำศัพท์ต้องรู้ ภาษาอังกฤษ เล่ม 6

แชร์
แชร์

ชื่อชุด : ชุดสื่อเรียนรู้คลังคำศัพท์ภาษาอังกฤษ

ชื่อผู้แต่ง : บริษัท อักษร อินสไปร์ จำกัด

ฉบับ : จัดพิมพ์เอง

รายละเอียดสินค้า

เนื้อหาประกอบด้วย แบบฝึกคัดคำศัพท์ที่คัดสรรคำศัพท์จากบัญชีคำพื้นฐานภาษาอังกฤษ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ของสถาบันภาษาอังกฤษ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกาธิการ โดยมีการบอกความหมายชนิดของคำ ภาพประกอบ และตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ และภาษาไทย และมีกิจกรรมทบทวนคำศัพท์ท้ายเล่มเพื่อฝึกฝนทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน เพิ่มเติม

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

อัปโหลดไฟล์ “บัตรประจำตัวข้าราชการครู” หรือ    “ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู” เพื่อยืนยันตัวตน

“รองรับเฉพาะไฟล์นามสกุล JPG, PNG, PDF ขนาดไม่เกิน 20MB