หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน Rise 6
หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน Rise 6

สื่อประกอบการสอน
สื่อฯ เต็มเล่ม
พรีวิว
แชร์
สื่อประกอบการสอน
สื่อฯ เต็มเล่ม
พรีวิว
แชร์

ชื่อผู้แต่ง : Patricia Cromwell / Sophia Griffith

ฉบับ : ฉบับประกัน

รายละเอียดสินค้า

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน Rise ป.6 ฉบับประกัน ออกแบบเนื้อหาให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่านบทสนทนาในชีวิตประจำวัน พร้อมบูรณาการข้ามสาระวิชา และเสริมด้วยกิจกรรม Active Learning สู่สมรรถนะ พัฒนาการออกเสียง Phonics ได้ตามเจ้าของภาษาอย่างมีประสิทธิภาพ

หลักสูตร : แกนกลาง '51

สื่อประกอบการสอน

[ดาวน์โหลดฟรี (ยื่นบัตรครู)]

[เฉพาะลูกค้าอักษร]

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

กลับสู่หน้ารายการสินค้า
อัปโหลดไฟล์ “บัตรประจำตัวข้าราชการครู” หรือ    “ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู” เพื่อยืนยันตัวตน

“รองรับเฉพาะไฟล์นามสกุล JPG, PNG, PDF ขนาดไม่เกิน 20MB