แบบฝึกหัด รายวิชาพื้นฐาน Rise 3
แบบฝึกหัด รายวิชาพื้นฐาน Rise 3

สื่อประกอบการสอน
แชร์
สื่อประกอบการสอน
แชร์

ชื่อผู้แต่ง : Patricia Cromwell / Sophia Griffith

ฉบับ : ฉบับประกัน

รายละเอียดสินค้า

ฝึกฝนผู้เรียนให้เก่งภาษาอังกฤษผ่านกิจกรรมที่หลากหลาย อาทิ กิจกรรม Active Learning มุ่งสู่สมรรถนะ กิจกรรม Chat Time เน้นบทสนทนาในชีวิตประจำวัน และกิจกรรม CLIL บูรณาการข้ามสาระวิชา ให้ได้ฝึก ซ้ำ ย้ำ ทวน อย่างจุใจจนสามารถสื่อสารได้จริง
 

หลักสูตร : แกนกลาง '51

สื่อประกอบการสอน

[ดาวน์โหลดฟรี (ยื่นบัตรครู)]

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

กลับสู่หน้ารายการสินค้า
อัปโหลดไฟล์ “บัตรประจำตัวข้าราชการครู” หรือ    “ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู” เพื่อยืนยันตัวตน

“รองรับเฉพาะไฟล์นามสกุล JPG, PNG, PDF ขนาดไม่เกิน 20MB