หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน การงานอาชีพ ป.1
หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน การงานอาชีพ ป.1

สื่อประกอบการสอน
สื่อฯ เต็มเล่ม
พรีวิว
แชร์
สื่อประกอบการสอน
สื่อฯ เต็มเล่ม
พรีวิว
แชร์

ชื่อผู้แต่ง : อรัญญา ฤกษ์งาม / วราภรณ์ กันทาแก้ว / ไพโรจน์ กระโจมทอง / มนตรี สมไร่ขิง

ฉบับ : ฉบับ อญ.

รายละเอียดสินค้า

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน การงานอาชีพ ระดับชั้น ป.1 ฉบับอนุญาต (อญ.) ตรงตามหลักสูตรแกนกลาง '51 ปรับปรุงเนื้อหาใหม่ให้ทันสมัย เรียนรู้ผ่านกิจกรรม ฝึกปฏิบัติตามธรรมชาติวิชาตามแนวคิด Active Learning ให้ผู้เรียนเกิดความคิดอย่างเป็นระบบ มีทักษะชีวิต จนสามารถช่วยเหลือตนเองและผู้อื่นได้

หลักสูตร : แกนกลาง '51

สื่อประกอบการสอน

[ดาวน์โหลดฟรี (ยื่นบัตรครู)]

[เฉพาะลูกค้าอักษร]

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

กลับสู่หน้ารายการสินค้า
อัปโหลดไฟล์ “บัตรประจำตัวข้าราชการครู” หรือ    “ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู” เพื่อยืนยันตัวตน

“รองรับเฉพาะไฟล์นามสกุล JPG, PNG, PDF ขนาดไม่เกิน 20MB