แบบฝึกคำศัพท์ต้องรู้ ภาษาจีน เล่ม 3
แบบฝึกคำศัพท์ต้องรู้ ภาษาจีน เล่ม 3

แชร์
แชร์

ชื่อชุด : แบบฝึกคำศัพท์ต้องรู้ ภาษาจีน

ชื่อผู้แต่ง : ธัศศิษฏ์ณีย์ อ่วมทอง

ฉบับ : จัดพิมพ์เอง

รายละเอียดสินค้า

  • กิจกรรมในชุดสื่อนี้ออกแบบมาเพื่อพัฒนาทักษะ 4 ด้าน ทั้งการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน
  • พัฒนาทักษะการเขียนอักษรจีน ฝึกการจำอย่างเป็นระบบ คัดเขียนอักษรจีนตามลำดับขีดอย่างถูกต้อง  สร้างพื้นฐานด้านการเขียนที่ดี เพื่อให้ผู้เรียนมีความพร้อมที่จะเรียนรู้และพัฒนาสู่ทักษะการเขียนและทักษะอื่นๆ ในระดับขั้นที่สูงขึ้น
  • เพิ่มพูนคลังคำศัพท์ที่ใช้ในชีวิตประจำวัน รู้จักชนิดของคำ พร้อมตัวอย่างประโยค 
  • ฝึกอ่านออกเสียงคำ จดจำความหมาย พร้อมมีภาพประกอบคำศัพท์เสริมความเข้าใจ
  • มี QR Code สแกนเข้าสู่ Audio เพื่อฝึกฝนเพิ่มเติม เพิ่มความมั่นใจในการฝึกออกเสียงได้อย่างถูกต้อง

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

อัปโหลดไฟล์ “บัตรประจำตัวข้าราชการครู” หรือ    “ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู” เพื่อยืนยันตัวตน

“รองรับเฉพาะไฟล์นามสกุล JPG, PNG, PDF ขนาดไม่เกิน 20MB