ที่จับดินสอแบบสามนิ้ว Pencil grip
ที่จับดินสอแบบสามนิ้ว Pencil grip

แชร์
แชร์

ชื่อชุด : Pencil grip

ชื่อผู้แต่ง : รศ.ดร.ดารณี ศักดิ์ศิริผล

ฉบับ : อื่นๆ

รายละเอียดสินค้า

  • นวัตกรรมที่พัฒนาจากงานวิจัย โดย รศ.ดร.ดารณี ศักดิ์ศิริผล ที่ผ่านการคัดเลือกให้นำเสนอในงาน “The 48th International Exhibition of Inventions Geneva” พศ. 2566 ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส
  • บาง เบา แนบกระชับ จับถนัดมือ เจาะช่องให้สัมผัสเนื้อดินสอ เพื่อใกล้เคียงการจับตามธรรมชาติ
  • เหมาะสำหรับ เด็กประถมศึกษา และผู้ที่ต้องการจับดินสอให้ถูกต้อง
  • มีวีดิทัศน์ให้ความรู้และวิธีใช้ พร้อมดาวน์โหลดใบงานฝึกเขียน ผ่านการ scan QR code
  • สื่อตรงตามบัญชี ข รหัส BW0401 ที่จับดินสอแบบสามนิ้ว Pencil grip ราคา 100 บาท

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

อัปโหลดไฟล์ “บัตรประจำตัวข้าราชการครู” หรือ    “ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู” เพื่อยืนยันตัวตน

“รองรับเฉพาะไฟล์นามสกุล JPG, PNG, PDF ขนาดไม่เกิน 20MB