ชุดสื่อ Turtle Coding เพื่อการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ
ชุดสื่อ Turtle Coding เพื่อการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ

แชร์
แชร์

รายละเอียดสินค้า

Turtle เป็นสื่อหุ่นยนต์สำเร็จรูป เพื่อส่งเสริมการเรียนด้านวิทยาการคำนวณ ฝึกให้เด็กได้หัดใช้ กระบวนการทำงานแบบเป็นลำดับขั้นตอน เป็นการให้เด็กได้ฝึกแนวคิดเชิงคำนวณ และสามารถ ใช้เป็นสื่อประกอบการเรียนการสอนวิชาวิทยาการคำนวณ ในส่วนของตัวชี้วัดการเขียนโปรแกรม อย่างง่าย โดยสามารถจัดการเรียนรู้แบบ Unplugged Coding โดยมีการ์ดคำสั่งที่ใช้คู่กับ Turtle

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

อัปโหลดไฟล์ “บัตรประจำตัวข้าราชการครู” หรือ    “ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู” เพื่อยืนยันตัวตน

“รองรับเฉพาะไฟล์นามสกุล JPG, PNG, PDF ขนาดไม่เกิน 20MB