แบบฝึกไวยากรณ์ English Champion ป.5
แบบฝึกไวยากรณ์ English Champion ป.5

สื่อประกอบการสอน
พรีวิว
แชร์
สื่อประกอบการสอน
พรีวิว
แชร์

ชื่อชุด : ชุด แบบฝึกไวยากรณ์ English Champion ป.4 - ป.6

ชื่อผู้แต่ง : อักษร อินสไปร์

ฉบับ : อื่นๆ

รายละเอียดสินค้า

แบบฝึกที่สรุปเนื้อหาหลักไวยากรณ์เพื่อทบทวนและทำแบบฝึกได้อย่างมั่นใจ เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนสอบ เน้นกระบวนการเรียนรู้แบบ 3P (Presage,Process, Product) ซึ่งสามารถนำไปใช้สื่อสารในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม

สื่อประกอบการสอน

[เฉพาะลูกค้าอักษร]

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

กลับสู่หน้ารายการสินค้า
อัปโหลดไฟล์ “บัตรประจำตัวข้าราชการครู” หรือ    “ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู” เพื่อยืนยันตัวตน

“รองรับเฉพาะไฟล์นามสกุล JPG, PNG, PDF ขนาดไม่เกิน 20MB