หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน พลศึกษา ม.1
หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน พลศึกษา ม.1

สื่อฯ เต็มเล่ม
พรีวิว
แชร์
สื่อฯ เต็มเล่ม
พรีวิว
แชร์

ชื่อผู้แต่ง : สุขพัชรา ซิ้มเจริญ/ไพบูลย์ กฤษณจักราวัฒน์/จักรภพ วัฒนชัยนันท์/วัฒนา สุทธิพันธ์

ฉบับ : ฉบับ อญ.

รายละเอียดสินค้า

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน พลศึกษา ระดับชั้น ม.1 ฉบับอนุญาต (อญ.) ตรงตามหลักสูตรแกนกลาง '51 เนื้อหาใหม่ ทันสมัย ทันเหตุการณ์ปัจจุบัน มาพร้อมกิจกรรมแนวคิด Active Learning สู่สมรรถนะ เพื่อพัฒนากระบวนการคิด วิเคราะห์ และสามารถเชื่อมโยงทักษะสู่ชีวิตจริงได้

หลักสูตร : แกนกลาง '51

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

อัปโหลดไฟล์ “บัตรประจำตัวข้าราชการครู” หรือ    “ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู” เพื่อยืนยันตัวตน

“รองรับเฉพาะไฟล์นามสกุล JPG, PNG, PDF ขนาดไม่เกิน 20MB