หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน การงานอาชีพ ม.1
หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน การงานอาชีพ ม.1

สื่อประกอบการสอน
พรีวิว
แชร์
สื่อประกอบการสอน
พรีวิว
แชร์

ชื่อผู้แต่ง : ผศ.เพ็ญพร ประมวลสุข / วรรณี วงศ์พาณิชย์ / มนตรี สมไร่ขิง / ศิริรัตน์ ฉัตรศิขรินทร / ผศ.ดร.สถิตย์พงษ์ มั่นหลำ

ฉบับ : ฉบับ อญ.

รายละเอียดสินค้า

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน การงานอาชีพ ระดับชั้น ม.1 ตรงตามหลักสูตรแกนกลาง '51 ปรับเนื้อหาใหม่ให้ทันสมัย ทันเหตุการณ์ เรียนรู้ผ่านกิจกรรมตามแนวคิด Active Learning ทำให้ผู้เรียนมีทักษะในการใช้ชีวิตมากขึ้น

หลักสูตร : แกนกลาง '51

สื่อประกอบการสอน

[เฉพาะลูกค้าอักษร]

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

กลับสู่หน้ารายการสินค้า
อัปโหลดไฟล์ “บัตรประจำตัวข้าราชการครู” หรือ    “ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู” เพื่อยืนยันตัวตน

“รองรับเฉพาะไฟล์นามสกุล JPG, PNG, PDF ขนาดไม่เกิน 20MB