หนังสือเรียน ศิลปะ ป.4
หนังสือเรียน ศิลปะ ป.4

สื่อประกอบการสอน
สื่อฯ เต็มเล่ม
พรีวิว
แชร์
สื่อประกอบการสอน
สื่อฯ เต็มเล่ม
พรีวิว
แชร์

ชื่อผู้แต่ง : ดร.สริตา เจือศรีกุล, ณัฐวุฒิ ศศิสกุลรักษ์, พัชรวลัย รามนัฏ

ฉบับ : ฉบับประกัน

รายละเอียดสินค้า

หนังสือเรียน ศิลปะ ระดับชั้น ป.4 ฉบับประกัน ตรงตามหลักสูตรแกนกลาง '51 เจาะลึกเข้มข้น เพิ่มเติมเนื้อหาที่บูรณาการ 3 ศาสตร์ ทั้งทัศนศิลป์ ดนตรี และนาฎศิลป์ พร้อมภาพ และกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อทำให้เข้าใจเนื้อหาง่ายยิ่งขึ้นตามแนวคิด Active Learning สู่สมรรถนะ

หลักสูตร : แกนกลาง '51

สื่อประกอบการสอน

[ดาวน์โหลดฟรี]

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

กลับสู่หน้ารายการสินค้า
อัปโหลดไฟล์ “บัตรประจำตัวข้าราชการครู” หรือ    “ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู” เพื่อยืนยันตัวตน

“รองรับเฉพาะไฟล์นามสกุล JPG, PNG, PDF ขนาดไม่เกิน 20MB