แบบประเมินและบันทึกผลการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ ป.1
แบบประเมินและบันทึกผลการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ ป.1

สื่อประกอบการสอน
พรีวิว
แชร์
สื่อประกอบการสอน
พรีวิว
แชร์

ชื่อผู้แต่ง : สายงานวิชาการ อจท.

ฉบับ : ฉบับประกัน

รายละเอียดสินค้า

แบบประเมินและบันทึกผลการเรียนรู้ที่ครอบคลุมตัวชี้วัดระหว่างทางเพื่อประเมินตามตัวชี้วัดปลายทาง ด้วยรูปแบบการประเมินที่หลากหลาย อาทิ กิจกรรม ข้อสอบ แบบประเมินตนเอง พร้อมเกณฑ์การประเมิน สามารถใช้ควบคู่กับหนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานได้เลย พิเศษ! กับ QR Code เพียงสแกนก็จะพบกับเนื้อหาเพื่อให้ผู้เรียนกลับไปพัฒนาตนเองได้สะดวกยิ่งขึ้น

หลักสูตร : แกนกลาง '51

สื่อประกอบการสอน

[ดาวน์โหลดฟรี (ยื่นบัตรครู)]

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

กลับสู่หน้ารายการสินค้า
อัปโหลดไฟล์ “บัตรประจำตัวข้าราชการครู” หรือ    “ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู” เพื่อยืนยันตัวตน

“รองรับเฉพาะไฟล์นามสกุล JPG, PNG, PDF ขนาดไม่เกิน 20MB