มมฐ. คณิตศาสตร์ ป.4 เล่ม 1
มมฐ. คณิตศาสตร์ ป.4 เล่ม 1

สื่อประกอบการสอน
สื่อฯ เต็มเล่ม
แชร์
สื่อประกอบการสอน
สื่อฯ เต็มเล่ม
แชร์

ชื่อผู้แต่ง : ดร.อีริค ชาน ชุน หมิง

ฉบับ : ฉบับประกัน

รายละเอียดสินค้า

สื่อฯ แม่บทมาตรฐาน คณิตศาสตร์ ระดับชั้น ป.4 เล่ม 1 ตรงตามหลักสูตรแกนกลาง '51 (ฉบับปรับปรุง '60) ปรับปรุงเนื้อหาตามแนวคิด และวิธีสอนของสิงคโปร์ นำเสนอเนื้อหากระตุ้นการเรียนรู้ด้วยภาพ แผนภาพ และตารางประกอบ เพิ่มแบบฝึกหัด แบบทดสอบ และกิจกรรม Active Learning สู่สมรรถนะ

หลักสูตร : แกนกลาง '51 (ฉบับปรับปรุง '60)

สื่อประกอบการสอน

[ดาวน์โหลดฟรี]

[ดาวน์โหลดฟรี (ยื่นบัตรครู)]

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

กลับสู่หน้ารายการสินค้า
อัปโหลดไฟล์ “บัตรประจำตัวข้าราชการครู” หรือ    “ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู” เพื่อยืนยันตัวตน

“รองรับเฉพาะไฟล์นามสกุล JPG, PNG, PDF ขนาดไม่เกิน 20MB