หนังสือแบบฝึกทักษะการอ่านการเขียน แบบประเมินการเขียน สำหรับนักเรียน
หนังสือแบบฝึกทักษะการอ่านการเขียน แบบประเมินการเขียน สำหรับนักเรียน

แชร์
แชร์

ชื่อผู้แต่ง : รศ.ดร.ดารณี ศักดิ์ศิริผล

ฉบับ : จัดพิมพ์เอง

รายละเอียดสินค้า

1. ประเมินการเขียน เพื่อวางแผนการสอนให้สอดคล้องกับระดับความสามารถของเด็ก

2. สอดคล้องกับแบบคัดกรอง ช่วยให้ทราบปัญหาการเขียนของเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

อัปโหลดไฟล์ “บัตรประจำตัวข้าราชการครู” หรือ    “ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู” เพื่อยืนยันตัวตน

“รองรับเฉพาะไฟล์นามสกุล JPG, PNG, PDF ขนาดไม่เกิน 20MB