หนังสือแบบฝึกทักษะการอ่านการเขียน แบบประเมินการเขียน สำหรับผู้ประเมิน
หนังสือแบบฝึกทักษะการอ่านการเขียน แบบประเมินการเขียน สำหรับผู้ประเมิน

แชร์
แชร์

ชื่อผู้แต่ง : รศ.ดร.ดารณี ศักดิ์ศิริผล

ฉบับ : จัดพิมพ์เอง

รายละเอียดสินค้า

1. มีกระบวนการประเมินที่เป็นขั้นตอนชัดเจนสำหรับผู้ประเมิน

2. มีการวิเคราะห์ผลและแนวทางการช่วยเหลือเด็กหลังการประเมินเพื่อแก้ปัญหา และพัฒนาได้ตรงเป้าหมาย

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

อัปโหลดไฟล์ “บัตรประจำตัวข้าราชการครู” หรือ    “ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู” เพื่อยืนยันตัวตน

“รองรับเฉพาะไฟล์นามสกุล JPG, PNG, PDF ขนาดไม่เกิน 20MB