หนังสือแบบฝึกทักษะการอ่านการเขียน แบบฝึกเขียนดี 3 การเขียนสะกดคำ
หนังสือแบบฝึกทักษะการอ่านการเขียน แบบฝึกเขียนดี 3 การเขียนสะกดคำ

แชร์
แชร์

ชื่อผู้แต่ง : รศ.ดร.ดารณี ศักดิ์ศิริผล

ฉบับ : จัดพิมพ์เอง

รายละเอียดสินค้า

1. ฝึกการเขียนสะกดคำ โดยการคัดคำจากการเห็นรูปตัวอักษรที่ปรากฏ เพื่อลดการเขียนแบบการอ่านสะกดคำ

2. ฝึกความแม่นยำในการเขียนสะกดคำ ด้วยการเติมตัวอักษรที่หายไปในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อการเขียนสะกดคำที่ถูกต้อง

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

อัปโหลดไฟล์ “บัตรประจำตัวข้าราชการครู” หรือ    “ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู” เพื่อยืนยันตัวตน

“รองรับเฉพาะไฟล์นามสกุล JPG, PNG, PDF ขนาดไม่เกิน 20MB