หนังสือแบบฝึกทักษะการอ่านการเขียน แบบฝึกเขียนดี 5 การเขียนเรื่องราว
หนังสือแบบฝึกทักษะการอ่านการเขียน แบบฝึกเขียนดี 5 การเขียนเรื่องราว

แชร์
แชร์

ชื่อผู้แต่ง : รศ.ดร.ดารณี ศักดิ์ศิริผล

ฉบับ : จัดพิมพ์เอง

รายละเอียดสินค้า

1. ฝึกการแต่งเรื่องราว โดยการเพิ่มองค์ประกอบการเขียนมากขึ้น เริ่มจาก การเขียนประโยค แต่งชื่อเรื่อง บรรยายภาพ แต่งเรื่องจากชุดคำที่กำหนด ไปจนถึงการแต่งเรื่องอิสระ

2. ฝึกการเขียนเป็นเรื่องราวโดยการเติมเนื้อหาส่วนที่ขาดหายไปตามความคิด ประสบการณ์ หรือจินตนาการของตนเอง เพื่อให้อิสระในการใช้ความคิดสร้างสรรค์

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

อัปโหลดไฟล์ “บัตรประจำตัวข้าราชการครู” หรือ    “ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู” เพื่อยืนยันตัวตน

“รองรับเฉพาะไฟล์นามสกุล JPG, PNG, PDF ขนาดไม่เกิน 20MB