ชุดแบบฝึกฐานกรณ์สอนอ่าน 2 (1 ชุด = 3 เล่ม)
ชุดแบบฝึกฐานกรณ์สอนอ่าน 2 (1 ชุด = 3 เล่ม)

แชร์
แชร์

ชื่อผู้แต่ง : รศ.ดร.ดารณี ศักดิ์ศิริผล

ฉบับ : จัดพิมพ์เอง

รายละเอียดสินค้า

ชุดสื่อการเรียนรู้แก้ปัญหาการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ พัฒนาและเสริมสร้างทักษะการอ่านการเขียนภาษาไทยอย่างถูกต้องตามหลักภาษา โดยเรียงเนื้อหาจากง่ายไปยาก มีแบบฝึกและกิจกรรมหลากหลายให้เด็กพัฒนาการอ่านการเขียน ประกอบด้วย เล่ม 1 : เรื่องสั้นมาตรา ก กา, เล่ม 2 : เรื่องสั้นมาตราตัวสะกด, เล่ม 3 : เรื่องสั้นคำควบกล้ำและอักษรนำ

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

อัปโหลดไฟล์ “บัตรประจำตัวข้าราชการครู” หรือ    “ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู” เพื่อยืนยันตัวตน

“รองรับเฉพาะไฟล์นามสกุล JPG, PNG, PDF ขนาดไม่เกิน 20MB