แบบฝึกฐานกรณ์สอนอ่าน 1 เล่ม 4 เรียนรู้คำควบกล้ำและอักษรนำ
แบบฝึกฐานกรณ์สอนอ่าน 1 เล่ม 4 เรียนรู้คำควบกล้ำและอักษรนำ

แชร์
แชร์

ชื่อผู้แต่ง : รศ.ดร.ดารณี ศักดิ์ศิริผล

ฉบับ : จัดพิมพ์เอง

รายละเอียดสินค้า

สื่อแก้ปัญหาการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ พัฒนาและเสริมสร้างทักษะการอ่านการเขียนภาษาไทยอย่างถูกต้องตามหลักภาษา โดยเรียงเนื้อหาจากง่ายไปยาก มีแบบฝึกและกิจกรรมหลากหลายให้เด็กพัฒนาการอ่านการเขียน เล่ม 4 : เรียนรู้คำควบกล้ำและอักษรนำ

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

อัปโหลดไฟล์ “บัตรประจำตัวข้าราชการครู” หรือ    “ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู” เพื่อยืนยันตัวตน

“รองรับเฉพาะไฟล์นามสกุล JPG, PNG, PDF ขนาดไม่เกิน 20MB