แบบประเมินการอ่านและการเขียน : สำหรับผู้สอน
แบบประเมินการอ่านและการเขียน : สำหรับผู้สอน

แชร์
แชร์

ชื่อผู้แต่ง : รศ.ดร.ดารณี ศักดิ์ศิริผล

ฉบับ : จัดพิมพ์เอง

รายละเอียดสินค้า

แบบประเมินทักษะการอ่านเขียนภาษาไทยสำหรับครูเป็นแนวทางและเกณฑ์ประเมิน และแบบประเมินทักษะการอ่านเขียนภาษาไทยสำหรับนักเรียนเพื่อประเมินระดับความสามารถในการอ่านเขียนของเด็ก

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

อัปโหลดไฟล์ “บัตรประจำตัวข้าราชการครู” หรือ    “ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู” เพื่อยืนยันตัวตน

“รองรับเฉพาะไฟล์นามสกุล JPG, PNG, PDF ขนาดไม่เกิน 20MB