ชุด IEP SMART ประเมินการอ่านการเขียน
ชุด IEP SMART ประเมินการอ่านการเขียน

แชร์
แชร์

ชื่อชุด : ชุด IEP SMART

ชื่อผู้แต่ง : บ.อักษร เนกซ์ จำกัด

ฉบับ : จัดพิมพ์เอง

รายละเอียดสินค้า

หนังสือแบบประเมินการอ่าน การเขียน ใช้งานควบคู่โปรแกรม IEP SMART ที่ช่วยครูประเมิน แก้ไข และพัฒนาการเรียนรู้ให้กับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ เรียนรู้ได้อย่างเป็นขั้นตอนด้วยเทคนิคที่มีประสิทธิภาพ ที่ช่วยในการแก้ไขปัญหา และส่งเสริมทักษะการอ่านและการเขียน เช่น เทคนิคการใช้สีและสัญลักษณ์ เป็นสื่อนำสายตา เทคนิคการตอบคำถาม 5W1H อย่างครบกระบวนการ ได้สิทธิ์การใช้งานโปรแกรม IEP SMART แอดมิน 1 คน ครูผู้ประเมิน 1 คน และนักเรียน 5 คน ซึ่งสามารถใช้งานการคัดกรอง แบบประเมินก่อนและหลังการฝึก แผนการสอน IEP IIP และรายงานการส่งต่อ เพื่อเข้าใจปัญหาและพัฒนาการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ ภายในชุดประกอบด้วย

1.บัตรรหัสใช้งาน ชุด IEP SMART ประเมินการอ่าน การเขียน ประจำโรงเรียน

2.หนังสือแบบฝึกทักษะการอ่านการเขียน แบบประเมินการอ่าน จำนวน 5 เล่ม สำหรับนักเรียน

3.หนังสือแบบฝึกทักษะการอ่านการเขียน แบบประเมินการเขียน จำนวน 5 เล่ม สำหรับนักเรียน

4.หนังสือแบบฝึกทักษะการอ่านการเขียน แบบประเมินการอ่าน จำนวน 1 เล่ม สำหรับผู้ประเมิน

5.หนังสือแบบฝึกทักษะการอ่านการเขียน แบบประเมินการเขียน จำนวน 1 เล่ม สำหรับผู้ประเมิน

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

อัปโหลดไฟล์ “บัตรประจำตัวข้าราชการครู” หรือ    “ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู” เพื่อยืนยันตัวตน

“รองรับเฉพาะไฟล์นามสกุล JPG, PNG, PDF ขนาดไม่เกิน 20MB