ชุด IEP SMART ประเมินการคิดคำนวณ
ชุด IEP SMART ประเมินการคิดคำนวณ

แชร์
แชร์

ชื่อชุด : ชุด IEP SMART

ชื่อผู้แต่ง : บ.อักษร เนกซ์ จำกัด

ฉบับ : จัดพิมพ์เอง

รายละเอียดสินค้า

หนังสือแบบประเมินการคำนวณ การเขียนใช้งานควบคู่โปรแกรม IEP SMART ที่ช่วยครูประเมิน แก้ไข และพัฒนาการเรียนรู้ให้กับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ เรียนรู้อย่างเป็นขั้นตอนด้วยเทคนิคที่มีประสิทธิภาพ ที่ช่วยในการแก้ไขปัญหา และส่งเสริมทักษะการอ่านคิดคำนวณ ด้านการคำนวณอย่างครบกระบวนการ ได้สิทธิ์การใช้งานโปรแกรม IEP SMART แอดมิน 1 คน ครูผู้ประเมิน 1 คน และนักเรียน 5 คน ซึ่งสามารถใช้งานการคัดกรอง แบบประเมินก่อนและหลังการฝึก แผนการสอน IEP IIP และรายงานการส่งต่อ เพื่อเข้าใจปัญหาและพัฒนาการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ภายในชุดประกอบด้วย

1.บัตรรหัสใช้งาน ชุด IEP SMART ประเมินการการคิดคำนวณ ประจำโรงเรียน

2.หนังสือแบบฝึกทักษะการคิดคำนวณ แบบประเมินการคิดคำนวณ ก่อนเรียน จำนวน 5 เล่ม สำหรับนักเรียน

3.หนังสือแบบฝึกทักษะการคิดคำนวณ แบบประเมินการคิดคำนวณ หลังเรียน จำนวน 5 เล่ม สำหรับนักเรียน

4.หนังสือแบบฝึกทักษะการคิดคำนวณ แบบประเมินการคิดคำนวณ ก่อนเรียน จำนวน 1 เล่ม สำหรับผู้ประเมิน

5.หนังสือแบบฝึกทักษะการคิดคำนวณ แบบประเมินการคิดคำนวณ หลังเรียน จำนวน 1 เล่ม สำหรับผู้ประเมิน

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

อัปโหลดไฟล์ “บัตรประจำตัวข้าราชการครู” หรือ    “ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู” เพื่อยืนยันตัวตน

“รองรับเฉพาะไฟล์นามสกุล JPG, PNG, PDF ขนาดไม่เกิน 20MB