ชุด IEP SMART ประเมินการอ่านเขียน ประจำตัวผู้ประเมิน
ชุด IEP SMART ประเมินการอ่านเขียน ประจำตัวผู้ประเมิน

แชร์
แชร์

ชื่อชุด : ชุด IEP SMART

ชื่อผู้แต่ง : บ.อักษร เนกซ์ จำกัด

ฉบับ : จัดพิมพ์เอง

รายละเอียดสินค้า

หนังสือแบบประเมินการอ่าน การเขียนใช้งานควบคู่โปรแกรม IEP SMART ที่ช่วยครูประเมิน แก้ไข และพัฒนาการเรียนรู้ให้กับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ เรียนรู้อย่างเป็นขั้นตอนด้วยเทคนิคที่มีประสิทธิภาพ ที่ช่วยในการแก้ไขปัญหา และส่งเสริมทักษะการอ่านและการเขียน เช่น เทคนิคการใช้สีและสัญลักษณ์ เป็นสื่อนำสายตา เทคนิคการตอบคำถาม 5W1Hอย่างครบกระบวนการ ได้สิทธิ์การใช้งานโปรแกรม IEP SMART ครูผู้ประเมิน 1 คน ซึ่งสามารถใช้งานการคัดกรอง แบบประเมินก่อนและหลังการฝึก แผนการสอน IEP IIP และรายงานการส่งต่อ เพื่อเข้าใจปัญหาและพัฒนาการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ ภายในชุดประกอบด้วย

 

1.แบบประเมินการอ่าน การเขียน สำหรับผู้ประเมิน จำนวน 2 เล่ม

2.คู่มือแบบประเมินการอ่าน การเขียน โปรแกรม IEP SMART สำหรับผู้ประเมิน จำนวน 1 เล่ม

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

อัปโหลดไฟล์ “บัตรประจำตัวข้าราชการครู” หรือ    “ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู” เพื่อยืนยันตัวตน

“รองรับเฉพาะไฟล์นามสกุล JPG, PNG, PDF ขนาดไม่เกิน 20MB