ฉลาดรู้ เงินใช้จ่าย (Coming soon)
ฉลาดรู้ เงินใช้จ่าย (Coming soon)

แชร์
แชร์

ชื่อชุด : ชุด สื่อกิจกรรมฉลาดรู้การเงิน

ชื่อผู้แต่ง : ทีมวิชาการ อักษร อินสไปร์

ฉบับ : จัดพิมพ์เอง

รายละเอียดสินค้า

ชุด สื่อกิจกรรมฉลาดรู้การเงิน
เรียนรู้การจัดการตนเอง เพื่อนำชีวิต เพื่อนำชีวิตไปสู่ความมั่นคงทางการเงิน
เรียนรู้การจัดการการเงินผ่านกิจกรรม เรื่อง เงินใช้จ่าย 
เรียนรู้เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจำวัน ผ่านการลงมือปฏิบัติกิจกรรม ตามแนวคิด Active Learning

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

อัปโหลดไฟล์ “บัตรประจำตัวข้าราชการครู” หรือ    “ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู” เพื่อยืนยันตัวตน

“รองรับเฉพาะไฟล์นามสกุล JPG, PNG, PDF ขนาดไม่เกิน 20MB